:: 02.06.2018 - Sosnowiec (Poland)
:: 30.06.2018 - Otepaal (Estonia) /Retro Best/
:: 14.07.2018 - Oluset (Finland)
:: 21.07.2018 - Sopot /Opera Leśna/ (Poland)