:: 14.10.2017 - £ód¼ (Poland) /Fundacja "Przyjaciele ¦wiata" - closed event"/

:: 25.11.2017 - Moscow (Russia) /Autoradio Discoteka 80 Festival - Olympic Stadium/